Scroll Top
София, Пловдив, Варна, Бургас

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Осъществявайки достъп до уеб сайта на ortos.bg, Вие трябва да приемете условията, изложени по-долу. В противен случай Вие нямате право да използвате тези страници. “Orto’s” е марка притежавана и обслужвана от “Левитер” ООД, наричанa “Компанията” по-долу.

1. Авторски права

  • Авторските права върху Уебсайта на Компанията и всички материали, появяващи се в него, като текстове, фотографии, изображения, музика, аудио материали и др., (наричани по-долу “съдържание”) принадлежат на Компанията или Компанията притежава лиценз за тях.
  • Копирането, размножаването, разпространението, публикуването на друг уебсайт, без разрешение на носителя на авторските права или Компанията е забранено и незаконно, освен при разпечатване и съхраняване за лични нужди или за други дейности, разрешени от закона за защита на авторското право. Преди да използвате съдържание от Уебсайта, трябва да се свържете с Компанията и да получите съответното разрешение от нея.
  • Ако използвате съдържание с разрешението на Компанията, трябва да изпишете съобщение за авторски права (copyright notice), определено от Компанията. Преработването или изтриването на това съобщение, без разрешение на Компанията, е забранено.

2. Търговски марки и др.

Правата върху търговските марки, логата и наименованията на продуктите, които се появяват на Уебсайта на Компанията, принадлежат на Компанията или Компанията притежава лиценз за тях. Използването им без разрешение на носителя на авторските права или на Компанията е забранено и незаконно, освен в случаите, разрешени от закона за защита на авторското право и други закони. Преди да използвате търговски марки и др. от Уебсайта, трябва да се свържете с Компанията и да получите съответното разрешение от нея.

3. Използване на Уебсайта

  • Съдържанието и другата информация, появяваща се на Уебсайта, се предоставя такава каквато е. Компанията не дължи обяснение за произхода и не поема отговорности и гаранции, директни или косвени, за достоверността, полезността и произхода на всяка информация и съдържание, появяващи се на Уебсайта. Компанията не носи отговорност за каквито и да е вреди или загуби, причинени от използването и др. на съдържание и информация, появяващи се на Уебсайта.
  • Компанията си запазва правото за промяна или изтриване на който и да е елемент от Уебсайта, включително неговата структура, условия за ползване, URL, съдържание или друга информация, без предупреждение или предварително уведомяване.

4. Законодателство и правораздаване

  • Освен ако не е указано нещо друго, към използването на Уебсайта и интерпретацията на Общите условия трябва да се прилага законодателството на Република България.
  • Освен ако не е указано нещо друго, Съдебната система на република България има изключителните права и юрисдикция да решава спорове, дебати, искове и др., свързани с дейността или използването на Уебсайта на Компанията.

Copyright (C) 2019 “Левитер” ООД. Всички права запазени.

Предпочитания за поверителност
Посещавайки този сайт, посредством вашият браузър, различни услуги могат да записват информация във вид на "бисквитки". Тук може да промените своите настройки. Моля, имайте предвид, че блокирането на някои "бисквитки" може да наруши качеството на услугата, която предлагаме или функции на сайта.