Scroll Top
София, Пловдив, Варна, Бургас

Споделете преживяване с Aetrex

Сподели преживяване с Aetrex

Уважаеми клиенти, 

През  2010-та година българският потребител за пръв път откри продуктите на Aetrex Worldwide Inc, САЩ. Високо ценим доверието което ни оказвате за тези 10 години – вашият устойчив избор превърна Aetrex (Ейтрекс) в предпочитан избор на ортопедични обувки и стелки в България. 

Отпразнувайте с нас този юбилей!

Споделете преживяване, в което присъстват продукти на Aetrex и участвайте в томбола в която ще раздадем:

  • 5 ваучера по 219 лева за обувки Aetrex 
  • 10 ваучера по 89 лева за ортопедични стелки или джапанки Aetrex 

Заповядайте и споделете  преживяването си (няколко изречения са достатъчни, моде да добавите и снимки):

  • На нашата стена във facebook (@magaziniortos) като коментар под  публикацията ни;
  • Или на e-mail: spodeli@ortos.bg
  • Или в книгата за отзиви която ще откриете в търговските ни обекти (заедно с и-мейл или телефон за връзка);

Срокът на кампанията е от 01 април до 30 юни 2020г.

Печелившите ще бъдат обявени на страницата ни и ще бъдат известени според начина по който са изпратили своето преживяване. 

Ще се радваме, ако сте част от милионите хора по света, които откриха стелките Aetrex и осигуриха максимално удобство за стъпалата си. 

Успех!

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА “Споделете преживяване с Aetrex” 

1. Организатор и участници: Организатор на Кампанията е „Левитер” ООД, ЕИК: 204188573, по – долу за краткост ОРТОС. Участник може да бъде всяко физическо лице, което е попълнило формуляр за участие на гърба на листовката. Служителите на Организатора нямат право да участват в Кампанията. 

2. Период на провеждане на кампанията: провежда се в периода от 01.04.2020 г. до 30.06.2020 г. Включително (срокът е удължен с месец спрямо отделязания на брошурата). 

3. Описание: За Срока на Кампанията Orto’s ще предлага на посетителите в търговските си обекти , на сайта ortos.bg или на фейсбук страницата @magaziniortos да споделят преживяване, в което участват продукти на Aetrex, срещу което имат право да участват в томбола с награди. 

4. Право на участие в кампанията имат: всички лица навършили 18 години изпратили преживяване, в което участват продукти на Aetrex по един от следните начини:  

  • във facebook (@magaziniortos) като коментар под  публикацията ни;
  • На e-mail: spodeli@ortos.bg
  • Или в книгата за отзиви която ще откриете в търговските ни обекти (заедно с и-мейл или телефон за връзка);

5. Награди: наградите са: 5 ваучера по 219 лева за обувки Aetrex и 10 ваучера по 89 лева за ортопедични стелки или джапанки Aetrex 

6 Теглене на наградите и оповестяване на печелившите: 

Тегленето на наградите ще се извърши до 10 дни след края на срока на  Кампанията – 30.06.2020 г. Тегленето на наградите ще се извърши на случаен принцип в присъствието на адвокат и на представители на Orto’s. Чрез томболата ще се изтеглят имената на 15-те печеливши.

Най-късно до 10 работни дни след изтегляне на печелившите, представител на Orto’s ще се свърже с тях с цел да ги информира за спечелената награда на телефона за контакт, който сте оставили, чрез фейсбук  или чрез имейл. 

Имената на печелившите ще бъдат обявени на интернет адрес https://ortos.bg/spomeni . В случай, че награда не бъде приета или не може да бъде получена от печелившия, поради невъзможност Организаторът да се свърже с последния, заради несъществуващ, несъответстващ, непълен или неточен телефон, наградата се предоставя на резерва по реда на тегленето им. 

Всеки печеливш следва в срок от 3 месеца да посети някой от търговските обекти на Orto’s, за да получи своята награда. Като легитимация следва да предоставят две имена и телефон (имейл или име във фейсбук). 

Предаването на наградите на всеки от печелившите ще се извърши в някой от търговските обекти на Orto’s с приемо-предавателен протокол, изготвен и подписан в два еднообразни екземпляра – по един за печелившия и за Orto’s. Изборът на най-подходящите обувки или стелки следва да се направи след компютърна диагностика, консултация и изпробване на различни варианти, затова и се извършва на място. 

Награда, която е останала непотърсена в 3 месечен срок от датата на уведомяване чрез телефонно обаждане от страна на Orto’s, ще бъде раздадена на резерва по реда на теглене. 

7. Използване на споделените истории. 

ОРТОС си запазва правото да използва споделените от печелившите истории за да целите на свои маркетингови кампании (печатни, онлайн, в социалните мрежи), 

Авторът има право да определи, дали имената му и тези на участниците в споделената история могат да останат или следва бъдат промени, за да се запази анонимността им. 

8. Обработка на лични данни:

С попълването на талона за участие в томболата, участникът декларира своето съгласие личните данни, предоставени от него да бъдат обработвани, в това число с автоматични средства, от Организатора за целите на администрирането на настоящата  Кампания и за целите на рекламата (вкл. директен маркетинг и изпращане на търговски съобщения) и други от Организатора. 

Предоставените лични данни ще се третират със съответната конфиденциалност и защита и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящата  Кампания. Личните данни на участниците се обработват от „Левитер“ ООД, ЕИК 204188573, регистриран в Комисията за защита на личните данни като АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ и вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри“ с идентификационен номер 1433177/ 05.10.2017  за целите на провеждането на описаната в настоящите правила томбола с награди. 

Всеки участник може да упражни правата си за достъп, коригиране, заличаване или блокиране на данните, предвидени в Закона за защита на личните данни, чрез писмено заявление, подписано и датирано, изпратено на office[at]ortos.bg. С попълването на талона за участие в томболата, всеки участник изрично приема настоящите правила и декларира, че е запознат/а с целите на обработка на неговите лични данни, с доброволния характер на тяхното представяне и последствията в случай на отказ от представяне, с правото и начина на достъп, коригиране, заличаване или блокиране на събраните данни, както и с правото да възрази срещу предоставянето им на трети лица, и се съгласява с обработването им за целите на Кампанията. 

9. Други: Наградите не може да бъдат заменяни за пари в брой или за други награди. Предоставяне (прехвърляне) на наградата на трети лица не е разрешено. Организаторът може да изиска от Участниците да потвърдят тяхната самоличност чрез предоставяне на съответните документи. При отказ от страна на печелившия да потвърди самоличността си същият губи правото си върху наградата, а наградата не се присъжда. 

Решенията на организатора по всички въпроси, свързани с Кампанията или прилагането на правилата на Кампанията, са окончателни и се отнасят до всички участници. 

10. Право на отказ Участник в Кампанията може да изиска по всяко време отстраняването си от нея. За целта той трябва да изяви желанието си в електронно писмо на адрес office{at}ortos.bg . По този начин той се отказва от участие и занапред. Настоящите Правила на кампанията на Orto’s са обявени на 01.04.2020 година на ortos.bg за периода на кампанията.

Предпочитания за поверителност
Посещавайки този сайт, посредством вашият браузър, различни услуги могат да записват информация във вид на "бисквитки". Тук може да промените своите настройки. Моля, имайте предвид, че блокирането на някои "бисквитки" може да наруши качеството на услугата, която предлагаме или функции на сайта.